Zápis do 1. ročníka


V dňoch 7.2. a 8.2.2014 prebehol na našej škole zápis detí do prvého ročníka. Zápis prebiehal v peknej, slávnostnej atmosfére. Prítomné boli pani učiteľky I. stupňa, školský psychológ aj špec. pedagóg, ZRŠ I.st. a s rodičmi sa prišla porozprávať aj p. riaditeľka školy. Chvíle čakania na zápis dieťaťa si všetci prítomní krátili prehliadkou školy , výstavky detských prác alebo mohli svoje dieťa odviesť do inej triedy, kde vychovávateľky ŠKD vyrábali s deťmi výrobky z papiera v tvorivých dielničkách. Taktiež tu boli prítomné 3 slečny – vizážistky, ktoré maľovali na tvár detí pekné obrázky. Zaujímavosťou pre rodičov bola možnosť dať dieťa do triedy s rozšírenou pohybovou prípravou. Zameranie tejto triedy bude na florbal, tenis a všeobecnú pohybovú prípravu pre chlapcov aj dievčatá. S radosťou sme skonštatovali, že zapísaných bolo 54 detí , z toho 32 chlapcov a 22 dievčat. Vedenie školy aj pedagógovia sa na budúcich prvákov veľmi tešia !

predchádzajúca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *