Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

Mgr. Lukáš Srnka

riaditeľ školy

srnka.zsvrutocka@gmail.com

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

I. A Mgr. Lýdia Drahusová

I. B PaedDr. Darina Balážková

I. C Mgr. Drahomíra Bielková

II. A Mgr. Eva Glasová

II. B Mgr. Iveta Viglašová

II. C Mgr. Jana Prišegemová

III. A Mgr. Martin Molčan

III. B Mgr. Alena Boledovičová

III. C Mgr. Jana Ďurišová

IV. A Mgr. Daniela Bošková

IV. B PhDr. Zuzana Bajusová

IV. C Mgr. Dominika Šišková

II. stupeň:

V. A Ing. Ivana Šišoláková

V. B Mgr. Veronika Matejová

VI. A Mgr. Beata Lešová

VI. B Mgr. Iveta Ferková

VII. A PaedDr. Andrea Hančinová

VII. B PaedDr. Marta Balážová

VIII. A Mgr. Monika Polat Rybanská

VIII. B Mgr. Zuzana Kanisová

IX. A Mgr. Nikola Murčová

Netriedni učitelia:

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – telesná výchova

Mgr. Stanislav Gabčo – náboženská výchova

Mgr. Dáša Mazáková – anglický jazyk

Školský klub detí:

Daniela Ivanová

Monika Penevová

Dana Čopíková

Katarína Vasilová

Mgr. Sidónia Vӧrӧšová

Ing. Mária Baláková

Mgr. Dominika Šišková

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Natália Verzalová – ekonómka školy

Mária Božíková – asistentka riaditeľa

Denisa Laurincová – informátorka

Peter Huťa – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Róbert Lešo – upratovač

Školská jedáleň:

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Katarína Roninová – kuchárka

Inkluzívny tím:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

PhDr. Viera Beranová

výchovný poradca

konzultačné hodiny:

Utorok: 10:40 – 11:45 hod.Náplň práce »

null

Mgr. Jana Čerešňová (inkluzívny tím)

školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: ceresnova.janka@gmail.com

(termín si dohodnite telefonicky, alebo emailom)Náplň práce »

null

Mgr. Mariena Kurišová (projekt)

školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

utorok – piatok 08:00 – 08:45

email: maja.kurisova@gmail.com

(termín si vopred dohodnite mailom)

Náplň práce »

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

Monika Penevová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Ing. Monika Kováčová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Daniela Ivanová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Mgr. Katarína Valašíková

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »

null

Mgr. Janka Santerová

pedagogická asistentka

 

Náplň práce »