Súťaž Skladáme hlavolamy


Tohto školského roku sa naša škola zapojila do súťaže Skladáme hlavolamy, ktorá sa konala dna 25.10.2012 na ZŠ Pankuchová pod záštitou Ing. Martina Bertu Csc a odbornou garantkou súťaže doc. Vierou Uherčíkovou. Naši dvaja vybraní žiaci z prvého stupňa (1.B) – Timea Neupauerová a Adrian Neuschel a dvaja žiaci z druhého stupňa (5.B) – Ema Kozinová a Alex Hyža súťažili v skladaní hlavolamov Tangram a Kocka. Žiaci 1.-4. roč. skladali v časovom limite hlavolam Kocka a jeden obrazec z hlavolamu Tangram, žiaci 5.-9.roc. zas v časovom limite skladali dva obrazce hlavolamu Tangram. Na súťaži vládla príjemná a tvorivá atmosféra. Súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná a predovšetkým materiálne zabezpečená. I keď naši žiaci nezvíťazili, odnášali si so sebou nielen vecné dary v podobe hlavolamov Kocka a Tangram, ktoré rovnako získali aj pre školu, ale aj dobrý pocit z účasti na súťaží a prezentovaní školy.

Zodpovedná za akciu: Mgr. D. Korsňaková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *