Projekty


Finančne podporené projekty pre školu – financované zo zdrojov iných subjektov (formát pdf tu)

Projekty realizované školou – školský rok 2016/2017 tu

PROJEKT ANGLIČTINA V RUŽINOVE JE ZÁBAVNÁ! ALEBO LEARN WHEN YOU PLAY AND PLAY WHEN YOU LEARN.

V piatok 9.6.2017 dopoludnia sa v DK Ružinov opäť zabávalo po anglicky približne 280 ružinovských školákov.

Akciu „Angličtina v Ružinove je zábavná“ po prvýkrát zorganizovala Class jazyková škola sídliaca v Ružinove spolu s MČ Ružinov už minulý rok ako pilotný projekt. Cieľom je ukázať deťom, že učenie angličtiny nie je nuda a presvedčili sa o tom tretiaci a štvrtáci z ružinovských základných škôl aj tentokrát.

Keďže Class učí angličtinu už viac ako 15 rokov, prešlo im rukami mnoho detí aj dospelých. Pri deťoch je to často o prístupe a motivácii od učiteľa a práve tento projekt je zameraný na vytvorenie pozitívnej väzby k cudziemu jazyku.

A ako to teda prebiehalo?

V piatok okolo 8 ráno zaplavilo vestibul kultúrneho domu prvých 160 detí z troch ružinovských základných škôl. Program pre nich trval približne 2 hodiny, o 10.30 ich vystriedali deti z ďalších troch škôl.

Na rozohriatie si Class a ich lektori zaspievali spolu s deťmi táborovú pesničku v pohybe Roostasha a následne rozdelili deti na dve skupinky po 80. Prvá polovica sa zahriala v kvíze „Run like hell“, kde mali nielen porozumieť otázkam, ale aj správne odpovedať. Súťažili v skupinkách po 10, kde najlepšia z nich vyhrala putovný pohár Class jazykovej školy a hry Dobble s anglickými slovíčkami.

Druhá polovica tiež rozdelená do skupiniek po 10 prešla k jednotlivým lektorom, a tí už mali pre nich pripravené dve zábavné lekcie. Jedna bola zameraná na rozpoznávanie častí tela zvierat a druhá na slovesá súvisiace s pohybmi tela, ako napríklad pokrčiť plecami či prikývnuť. Lektori sa rozprávali s deťmi len po anglicky, mnohí sú rodení hovoriaci. Lekcie podporovali v deťoch súťaživého ducha a bolo vidieť, že sa im aktivity páčili. Všetci sa pekne prestriedali, aby si vyskúšali každú úlohu.

Pani učiteľkám sa tento projekt tiež pozdáva, prečítajte si ich spätnú väzbu:

„Priznám sa, zo začiatku sme mali trochu obavy, ako sa vášmu tímu podarí zabaviť deti na dve hodiny. Ale boli sme prijemne prekvapení, ako ste to zvládli.

Deťom sa aktivity s lektormi veľmi páčili a zaujali ich. Hodina bola pre mnohé z deti skvelou motiváciou, ktorá ich ďalej bude podporovať v učení a záujme o tento jazyk. Viaceré mi hlásili, že sa chcú prihlásiť do jazykových letných táborov.  

Mne osobne  sa veľmi páčila najmä druhá časť ukážkovej hodiny, kde si jednotlivé tímy rozdelili lektori medzi sebou.  Mali tak lepšiu možnosť komunikovať s jednotlivými žiakmi a aj deti sú zvyknuté fungovať v týchto menších skupinkách. Nemali zábrany a zvýšilo sa im sebavedomie, keď zistili, že dokážu relatívne bez problémov komunikovať s native speakermi a rozumejú im.“

Júlie Rázusova, ZŠ Medzilaborecká

„Ďakujeme v mene žiakov našej školy ZŠ Ostredková, že sme mali možnosť zúčastniť sa projektu, ktorý bol veľmi zábavný, výborne organizačne zvládnutý a zvlášť oceňujeme, že sa na nom podieľali aj lektori hovoriaci len anglicky.“

  1. Hrnčárová a B. Hašanová, ZŠ Ostredková

 

„Pedagógovia aj žiaci zo ZŠ Vrútocká sa chcú poďakovať za príjemné dopoludnie v DK Ružinov. Lektori jazykovej školy Class hravou formou mnohými zábavnými aktivitami predstavili ako prebieha ich vyučovanie. Našim žiakom i učiteľkám sa aktivity páčili a veríme, že ich motivovali k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka na škole.“

Mgr. A. Boledovičová, Mgr. P. Kajošová, ZŠ Vrútocká

 

Autor: Libuša Wienková, Class jazyková škola