Projekt „Srdce na dlani“


Projekt „Srdce na dlani“ Učitelia I.st, niektorí učitelia II.st. a vychovávateľky z ŠKD minulý šk. rok 2011/2012 absolvovali vzdelávanie, na ktorom sa zoznámili s projektom „Srdce na dlani“. Od októbra 2012 žiaci I.st a niektoré triedy II.st overujú tento projet na našej škole. Žiaci sa naučia pomenovať základné city (ako sú: radosť, smútok, hnev, znechutenie, strach, prekvapenie…), pomôže im: ovládať emócie, riešiť problémy v rôznych životných situáciách, zvládať problémy bez násilia, s pokojnou mysľou a bez agresívneho správania. Program je zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny. Súčasťou programu je aj výchovno-vzdelávacia pomôcka – BOX. Učiteľom umožňuje orientovať sa pri práci s deťmi, poznávať napr. ktoré sú problémové, vzťahy v triede, ich postoje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *