Pilotný projekt – Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ


Organizátor: Slovenský tenisový zväz, Názov a sídlo školy: Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, Štatutárny zástupca: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľka školy Mená a priezviská inštruktorov: Mgr. Iveta Viglašová; Mgr. Mária Košecová (rod.Kuželová), Počet tenisových krúžkov na škole: 2, Počet uskutočnených hodín na 1 krúžok: 22 (v období od 14.5. 2012 do 10.10. 2012), Celkový počet žiakov zapojených do projektu: 24.

Od mája 2012 do októbra 2012 prebiehal na našej škole v popoludňajších hodinách v telocvičniach 2x do týždňa pilotný projekt: Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni. Prvá skupina žiakov pod vedením p. uč. Mgr. I. Viglašovej ho absolvovala v priestoroch veľkej telocvične každý štvrtok a piatok (22 hodín). Druhá skupina žiakov pod vedením p. uč. Mgr. M. Kuželovej cvičila 8 hodín v malej telocvični štvrtok a piatok a zvyšných 14 hodín vo veľkej telocvični v pondelok a utorok.

Žiakom i rodičom sa vykonané činnosti veľmi páčili, pretože deti získali: pohybové zručnosti v hádzaní a chytaní tenisových loptičiek, rozvíjali si rýchlostné schopnosti, nacvičili si odbíjanie loptičky na rakete, odbíjanie loptičky na rakete o stenu, odbíjanie loptičky na rakete vo dvojiciach cez sieť, posilnili si horné i dolné končatiny, zahrali si detský turnaj, dostali diplomy za absolvovanie projektu.

Pani učiteľky i rodičia ocenili, že takýto projekt bol hradený Slovenským tenisovým zväzom. Verím, že mnohí žiaci budú chcieť s tenisom pokračovať. Aj takýmito aktivitami sa môžu nájsť talentovaní žiaci, z ktorých by mohli vyrásť profesionálni športovci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *