O škole


NIEČO O ŠKOLE

Naša škola začala v školskom roku 2012/2013 spolupracovať s PANEURÓPSKOU VYSOKOU ŠKOLOU v Bratislave s Fakultou psychológie.

 

Škola je situovaná v príjemnom a tichom prostredí Rapošovho parku. V našej škole bolo zrealizovaných niekoľko pozitívnych rekonštrukcií a opráv, ktoré pre našich žiakov vytvorili príjemné a prijateľné prostredie pre výučbu aj poobedňajšiu oddychovú činnosť. Máme kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia, vymenené okná za plastové. Z finančných prostriedkov z prenájmov a z finančných prostriedkov z projektu Otvorená škola – oblasť športu sa nám podarilo vynoviť a zrekonštruovať sociálne zariadenia pri telocvični a aj samotná telocvičňa získala nový vzhľad – vymaľovanie a protišmykové nátery parkiet. Celá budova školy bola kompletne zrekonštruovaná zateplením, novou fasádou s novými chodníkmi.

Športové vyžitie detí umožňuje veľký školský športový areál, detské ihrisko a telocvičňa.

Estetické, vkusné prostredie na chodbách plných zelene, vyzdobené prácami žiakov i učiteľov, doplnené o kútiky oddychu spríjemňujú pobyt žiakov v škole.

Cestou vzniknutého OZ Trnávka škola zveľaďuje prostredie školy, získava finančné prostriedky na obnovu tried a skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy. Každý rok zariadime 1 triedu novými lavicami a stoličkami.

Kvalifikované pracovníčky školskej jedálne sa starajú o racionálnu a chutnú stravu, bohatú na vitamíny. Školská kuchyňa  aj jedáleň boli doplnené novými zariadeniami, boli vymaľované, obnovil sa aj inventár kuchyne o nové taniere, príbory aj niektoré prístroje potrebné na prípravu stravy.  Aktuálny týždenný jedálny lístok je možné nahliadnuť tu…

Zmenil sa   aj vonkajší vzhľad budovy zateplením, výmenou okien a novou fasádou. Zrekonštruované boli aj sociálne zariadenia pre žiakov, zamestnancov a kanalizačné a vodovodné zariadenie.

Pitný režim v škole je zabezpečený formou automatu na teplé nápoje. Od 1. 9. 2006 je otvorený školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej stravy a zdravých nápojov, ako aj niektorých základných školských pomôcok. Od školského roku 2008/2009 funguje na škole mliečny program Rajo – automat na ochutené mlieka a šťavy.

V budove školy je zriadená súkromná zubná ambulancia, kde sú naši žiaci po dohode svojich rodičov so zubnou lekárkou odborne ošetrení.

Zabezpečená je doprava žiakov z lokality Studená ul.

Zamestnanci základnej školy

VEDENIE ŠKOLY

RNDr. Darina Bezáková

riaditeľka školy

Mgr. Edita Zlievská

zástupkyňa riad. pre 2. stupeň, štatutárny zástupca

Mgr. Lukáš Srnka

zástupca riad. pre 1. stupeň