Krúžková činnosť


Harmonogram krúžkov – realizovaných na vzdelávacie poukazy a umeleckých škôl v školskom roku 2019/2020

 

p. č. názov krúžku vedúci krúžku ročník deň / čas miesto
   1. POZNAJ SVOJE MESTO Mgr. Alena Boledovičová 2. roč. sobota

dohoda

Bratislava a okolie
   2. TENISOVO-TURISTICKÝ Mgr. Iveta Viglašová 1. – 2. roč. sobota

dohoda

Bratislava a okolie
   3. FUTBALOVÝ KRÚŽOK Mgr. Lukáš Srnka 5. – 9. roč. štvrtok

15:30 – 17:00

ihrisko, telocvičňa
   4. PINGPONGOVÝ KRÚŽOK Mgr. Zuzana Kanisová 5. – 9. roč. utorok, streda

15:00 – 16:30

suterén

 

   5. FLORBALOVÝ KRÚŽOK Mgr. Helena Skovajsová 5. – 9. roč.

 

utorok

15:00 – 16:30

telocvičňa
   6. CVIČENIA ZO SJ Mgr. Zuzana Kanisová 9. B utorok, štvrtok

6:45 – 7:45

trieda 9. B
   7. CVIČENIA ZO SJ

 

Mgr. Nikola Kultanová 9. A utorok

6:45

trieda 9. A
   8. ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Monika Rybanská 5. – 9. roč. pondelok, streda

14:00 – 15:00

trieda 9. A
   9. TALIANČINA Mgr. Stanislav Gabčo 1. – 9. roč. pondelok

13:45 – 15:15

streda

14:15 – 15:45

štvrtok

15:00 – 16:30

 

trieda 3. C

 

trieda 3. C

 

trieda 3. A

 

Krúžky súkromných škôl

 

p. č. názov krúžku vedúci krúžku deň / čas miesto
   1. ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU p. Križánek piatok

14:00 – 16:00

telocvičňa,

školské ihrisko

   2. VÝTVARNÝ ATELIER SUŠ RUŽOVÁ DOLINA PaedDr. Balážková pondelok, utorok, štvrtok

14:00 – 17:00

trieda 4. B (suterén)
   3. KRÚŽKY SZUŠ ART PEGAS p. Galová + iní pondelok, piatok

12:40 – 19:15

triedy školy
   4. KARATE KLUB p. Žilavý pondelok, streda

15:00 – 18:30

telocvičňa