Krúžková činnosť


Ponuka krúžkov našich učiteľov 

 

P.č. Názov krúžku Pre/Trieda Termín Čas Vedúci krúžku Anotácia
1. Poznaj svoje mesto 3. B+ doplnenie 3. roč. 1 – 2x mesačne  sobota podľa dohody Mgr. Alena Boledovičová Krúžok je zameraný na spoznávanie rôznych častí Bratislavy, muzeí a podujati, ktoré mesto ponúka.
2. Pingpong – začiatočníci 5. – 6.ročník pondelok 14.15 – 15.45 Mgr. Zuzana Kanisová Pokiaľ máte radi šport, pohyb a zábavu, pingpongový krúžok bude pre vás to pravé. Stolný tenis rozvíja u dieťaťa nielen fyzické zdatnosti, ale aj samostatné, logické herné myslenie, psychickú odolnosť, koncentráciu, individuálnu zodpovednosť a bojovnosť ducha. Deti sa na krúžku naučia základy stolného tenisu a zoznámia sa tu s novými kamarátmi. Budeme spolu trénovať, zabávať sa a rozvíjať naše pingpongové znalosti.
3. Pingpong – pokročilí 7. – 9.ročník štvrtok 14.15 – 15.45 Mgr. Zuzana Kanisová Na pingpongovom krúžku budeme spolu trénovať, rozvíjať svoje znalosti stolného tenisu a zdokonalíme sa v technike hry. Prostredníctvom pingpongu budú žiaci zlepšovať nielen svoje fyzické zdatnosti, ale aj samostatné, logické herné myslenie, psychickú odolnosť, koncentráciu, individuálnu zodpovednosť a bojovnosť ducha. Na krúžku budú prebiehať turnaje jednotlivcov, družstiev, štvorhra aj turnaj v “kolotoči”. Určite si užijeme veľa zábavy a popri tom urobíme niečo dobré aj pre naše zdravie.
4. Anglický jazyk 8. – 9.ročník pondelok 14.00 – 15.30 Mgr. Monika Polat Rybanská Krúžok ANJ je zameraný na rozširovanie slovnej zásoby, konverzačné cvičenia, počúvanie s porozumením, prácu s videom a hry. Hlavným cieľom je pomôcť žiakom komunikovať v anglickom jazyku v reálnych situáciách a precvičovať prirodzené rozhovory, odstrániť obavy z robenia chýb.
5. Nemecký jazyk 1. – 4.ročník utorok 14.00 – 15.30 Mgr. Jana Ďurišová Na krúžku Nemčina hrou sa naučíme základné dorozumievacie frázy, farby, detské pesničky a básničky…
6. Cesta výtvarným umením 5. – 9.ročník utorok 14.00 – 15.30 Mgr. Veronika Matejová Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov vzťah k výtvarnému umeniu, tvorivej činnosti a estetickému cíteniu. Zoznámia sa s rôznymi tradičnými aj netradičnými technikami, materiálmi a budú sa s nimi učiť postupne pracovať.
7. Španielčina 3. – 4.ročník utorok 14.00 – 15.30 Ing. Monika Kováčová Cieľom záujmového útvaru je oboznámiť sa s jazykom a kultúrou španielsky hovoriacich krajín.
8. Cvičenia zo slovenského jazyka 9. ročník štvrtok 7.00 – 7.30, 14.00 – 15.00 Mgr. Nikola Murčová Cieľom krúžku je pripraviť žiakov na testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy.
9. Florbal 5. – 9.ročník utorok od 15.00 Mgr. Helena Skovajsová Aj v tomto školskom roku otvárame florbalový krúžok pre žiakov 2. stupňa a to pre pokročilých aj začiatočníkov.
10. Taliančina všetky ročníky

(dohoda)

pondelok 14.30 – 16.00 Mgr. Stanislav Gabčo Žiaci sa v rámci krúžku učia základy talianskeho jazyka v oblasti gramatiky, výslovnosti, slovnej zásoby, ako aj komunikačnej zložky. Taliansky jazyk je poňatý v širších súvislostiach (napr. pôvod a význam niektorých slov, či ich ďalšia modifikácia a difúzia v iných termínoch, prípadne v iných jazykoch, eventuálne prepojenie so slovenským jazykom). Krúžok reflektuje aj niektoré aspekty talianskej kultúry a literatúry, a sčasti aj prvky európskej tradičnej kultúry a dejín. Zároveň sa v rámci krúžku rozvíjajú niektoré kľúčové kompetencie, kooperatívny prístup (spolupráca žiakov z rôznych ročníkov v rámci jedného krúžku), schopnosť pracovať spoločne i individuálne, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, umelecké vnímanie.
11. Turistický I. stupeň sobota dohoda Mgr. Iveta Viglašová  Turistický krúžok je zameraný na poznávanie krás Slovenska a jeho prírody.

 

 

Ostatná ponuka krúžkov