Krúžková činnosť


Harmonogram krúžkov – realizovaných na vzdelávacie poukazy a umeleckých škôl v škol. roku 2016 / 2017
P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku   Deň Čas Miesto           Poč.ž
1. Práca s PC I.-1. st. Mgr. Srnka utorok 14.00-15.30 IKT učebňa 12
2. Práca s PC  II.-1.st. Mgr. Srnka streda 14.00 -15.30 IKT učebňa 14
3. Práca s PC  III.–1. st Mgr. Srnka utorok 14.00 -15.30 IKT učebňa 10
4. Práca s PC  IV –1.st Mgr. Srnka streda 14.00 -15.30 IKT učebňa 12
5. Tvorba škol.časopis Mgr. Srnka blokovo 14.00-15.30 Trieda  6.A 13
6. Florbal Mgr. Skovajsová utorok 14. 45-16.15 Telocvičňa 15
7. Kajakársky Mgr. Skovajsová utorok 16.15-17.45 Telocvičňa 12
8. Poznaj svoje mesto Mgr. Boledovičová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 20
9. Historicko-turistický Mgr. Srnka sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 14
10. Tenisovo-turistický Mgr. Viglašová pondelok,sob 15.00-16.00

 

Telocvičňa, BA a okolie 17
11. Loptové hry Mgr. Kosegiová pond.,piatok 7.00- 7.45 telocvičňa 13
12. Ručné práce Mgr. Krafčíková štvrtok 14.00-15.30 Trieda 8. B 11
13. Futbal 1.- mladší ž. Mgr. Srnka štvrtok 14.45-16.15 Telocvičňa, školské ihrisko 13
14. Futbal 2.- starší ž. Mgr. Srnka utorok 15.30-17.30 Školské ihrisko 11
15. Španielsky jazyk Mgr.  Kanisová streda, štvrtok 15.30- 17.00 Trieda 8.A 16
16. Pytagoras I. Mgr. Lešová utorok, streda 7.00- 7.45 Trieda 9. A 15
17. Pytagoras II. Mgr. Podhoranská utorok, streda 7.00- 7.45 Trieda 9. B 10
Krúžky súkromných škôl:
18. Škola, otvorená športu p. Križánek piatok 13.30-16.00 Telocvičňa, školské ihrisko 50
19. Výtvarný ateliér

SUŠ Ružová dolina           

 PaedDr. Koršňáková                 pondelok, utorok 14.00-17.00 Trieda 3. A 33
20. Krúžky SZUŠ

ART Pegas           

p. Galová + iní pondelok-piatok 13.00 – 20.00  triedy školy 57
21. Karate klub p. Žilavý pondelok a streda 15.00-18.30 telocvičňa 55
22. Súkromná jazyková škola CLASS  p. Marcel utorok, štvrtok 13.40-17.05 Trieda 6. A 30
SPOLU: 453 ž., z toho 228 ž. naše krúžky, z toho  194 žiakov  na vzdelávacie poukazy Počet žiakov s počtom krúžkov 2 a viac:

30 

    453

 

Harmonogram krúžkov – realizovaných na vzdelávacie poukazy a umeleckých škôl v škol. roku 2015 / 2016
P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku   Deň Čas Miesto           Poč.ž.
1. Práca s PC I.-2. st. Mgr. Krafčíková utorok 14.00-15.30 IKT učebňa 14
2. Práca s PC  II.-1.st. Mgr. Srnka utorok 14.00 -15.30 IKT učebňa 11
3. Práca s PC  I. –1. st. Mgr. Srnka pondelok 14.00 -15.30 IKT učebňa 16
4. Práca s PC  III –1.st Mgr. Srnka piatok 14.00 -15.30 IKT učebňa 11
5. Tvorba škol.časopis Mgr. Srnka blokovo Knižnica,7.B 19
6. Florbal I. st. ž. pokr. Mgr. Skovajsová utorok 16.15 – 17.45 Telocvičňa 15
7. Florbal II. ml. ž. zač Mgr. Skovajsová utorok 14.45- 16.15 Telocvičňa 15
8. Poznaj svoje mestoI Mgr. Boledovičová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 14
9. Poznaj svoje mesto II Mgr. Boledovičová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 13
10. Tenisovo-turistický Mgr. Viglašová pondelok,sobota 15.00-16.00

 

Telocvičňa, BA a okolie 23
11. Maliarik Mgr. Paracková štvrtok 14.00- 15.30 Trieda 3.B 16
12. Školský časopis PaedDr. Koršňáková streda, sobota pribežne -BA 14.00-15.30 Suterén 16
13. Futbal 1. Mgr. Srnka štvrtok 15.00-16.30 Telocvičňa, školské ihrisko 13
14. Futbal 2. Mgr. Srnka streda 15.00-17.00 Školské ihrisko 10
15. Výtvarný ateliér

SUŠ Ružová dolina           

 PaedDr. Koršňáková                 pondelok, utorok 14.00-17.00 suterén 30
16. Krúžky

ART Pegas           

p. Puškárová + iní pondelok-piatok 12.40- 20.00  triedy školy 45
17. Karate p. Žilavý pondelok a streda 15.00-18.30 telocvičňa 40
18. Jazyková škola CLASS p. Vienk utorok, štvrtok 13.40-17.05 triedy 24
SPOLU: 345 ž., z toho 206 ž. naše krúžky, z toho  183 žiakov  na VP 2.krúžok:

37  žiakov

    345