Krúžková činnosť


Harmonogram krúžkov – realizovaných na vzdelávacie poukazy a umeleckých škôl v škol. roku 2018 / 2019

 

P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku   Deň Čas Miesto           Poč.ž
1. Práca s PC I.-1. st. Mgr. Srnka utorok 14.10-15.40 IKT učebňa 17
2. Práca s PC  II.-1.st. Mgr. Srnka utorok 14.10 -15.40 IKT učebňa 16
3. Práca s PC  III.–1. st Mgr. Srnka streda 14.10 -15.40 IKT učebňa 14
4. Pingpong 1–mladší ž. Mgr. Srnka piatok 14.00-15.30 suterén 11
5. Pingpong 2- starší ž. Mgr. Srnka piatok 15.30- 17.00 suterén 13
6. Škol.časopis- Vrútockáčik Mgr. Srnka Blokovo, online 14.00-15.30 trieda  7.A 12
7. Florbal-mladší žiaci Mgr. Skovajsová utorok 14. 45-16.15 telocvičňa   9
8.  Poznaj svoje mesto-2 Penevová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie   9
9. Poznaj svoje mesto-1 Mgr. Boledovičová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 20
10. Turistický Mgr. Viglašová sobota 1-2x mesačne Bratislava a okolie 15
11. Spoločenské hry Mgr. Dzian utorok 14.10- 15.40 trieda  5.A 11
12. Anglický jazyk Mgr. Rybanská pondelok 14.00-15.30 trieda 7.B 12
13. Astronómia Mgr. Dzian štvrtok 14.10-15.40 trieda 5.A 11
14. Futbal – starší žiaci Mgr. Srnka štvrtok 14.45 -16.15 ihrisko, telocvičňa 12
15. Literárno-publicistický Mgr.  Kanisová Blokovo, online 14.00-15.30 Trieda 6.B, PC učebňa 13
16. Pytagoras I. Mgr. Lešová streda,štvrtok 7.00- 7.45 trieda 8.B 15
17. Pytagoras II. Mgr. Lešová pond,utorok 7.00- 7.45 trieda 9. A 13
18. Spevácko-tanečný-1 Mgr.Slebodníková pondelok 14.00-15.30 trieda  4.A, suterén 19
19. Spevácko-tanečný-2 Mgr.Slebodníková štvrtok 14.30.-16.00 trieda 4.A, suterén 18
20. Florbal starší žiaci Mgr. Skovajsová utorok 16.15-17.45 telocvičňa 12
Krúžky súkromných škôl:
21. Škola, otvorená športu p. Križánek piatok 14.00 -16.00 telocvičňa, školské ihrisko 40
22. Výtvarný ateliér

SUŠ Ružová dolina           

 PaedDr. Balážková                 pondelok, utorok 14.00-17.00 trieda 2.B 33
23. Krúžky SZUŠ

ART Pegas           

p. Galová + iní pondelok-piatok 13.00 – 16.15  triedy školy 38+5
24. Karate klub p. Žilavý pondelok a streda 15.00-18.30 telocvičňa 65
SPOLU: 453 ž., z toho 272 ž. naše krúžky, z toho 234 žiakov  na vzdelávacie poukazy Počet žiakov s počtom krúžkov 2 a viac: 37

 

    453