IT v chémii


Dňa 13.2.2014 nám Stredná odborná škola chemická v Bratislave ponúkla možnosť absolvovať laboratórne cvičenia zamerané na prípravu organických látok a kreslenie ich vzorcov a vytváranie 3D modelov pomocou programu ChemSketch pre žiakov 9.ročníka. Účasť na cvičení bola bezplatná. Aktivita bola organizovaná v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. Tento švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Žiaci absolvovali tieto práce: Téma Horľavá chémia zameraná na prípravu metánu, etínu a skúmanie ich vlastností, kreslenie ich vzorcov a vytvorenie 3D modelov. Téma Voňavá chémia zameraná na prípravu esterov a skúmanie ich vlastností, kreslenie ich vzorcov a vytvorenie 3D modelov.

Zodpovedná za akciu: Ivana Šišoláková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *