Deň zdravia


SOŠ chemická v Bratislave organizovala 12.2.2013 pri príležitosti Dňa zdravia aktivitu zameranú na význam prevencie a zdravého životného štýlu. Žiaci sa zúčastnili prednášky o škodlivosti jedlej soli na zdravie človeka. Súčasťou aktivity boli fyziologické skúšky – EKG, meranie tlaku, spirometria a biochemické skúšky moču (bielkoviny, acetón bilirubín, melanín). Aktivita bola venovaná žiakom, ktorí majú záujem o biológiu a chémiu. Z našej školy sa tejto akcie zúčastnili žiaci VIII.A s p.uč. Lešovou.

Zodpovedné za akciu: Beata Lešová, Ivana Šišoláková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *