Category Archives: Aktivity


Usilovné a múdre sovičky z I. C


Usilovné a múdre sovičky z I. C triedy zvládli obe časti Šlabikára. Čaká na nich teraz prvá knižka maľovaná Čítanka, ktorá má písmená aj obrázky. Zodpovedná: Mgr. Soňa Beková

read more

Biologická olympiáda -kategória D


Dňa 25. 4. 2019 prebehol na ZŠ Mierová 53. ročník okresného kolo Biologickej olympiády v kategórii D (6. a 7.ročník). Naša škola bola veľmi úspešná a získala dve prvenstvá. O prvé sa postarala Sára Solárová zo VII. B, ktorá získala 1. miesto v teoreticko – praktickej časti. Druhé víťazstvo získal v projektovej časti Matej Kováč zo VI. A. Okrem nich […]

read more

PROJEKT: Vítanie jari


Jarné sviatky a jej symboly nechýbali 17. 04. 2019  ani  na ZŠ Vrútockej 58…. Projekt  pripravila  pani  triedna  učiteľka  so žiakmi 2. C triedy pre celý I. stupeň ZŠ, ktorý v nás vyčaril neopakovateľnú atmosféru  čara, krásy aj  pohody. Bohatú ľudovú tradíciu z Bratislavského regiónu veľkonočných zvykov, symbolov, pranostík, hádaniek, žiaci prezentovali v literárnom pásme […]

read more

DEŇ NARCISOV – RR


Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla – štvrtok – zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú […]

read more

Matematická olympiáda


V dňoch 30. 1. a 9. 4. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách: Z5 – Dominik Ján Z6 – Bodorík Matej, Melicherová Ema Z7 – Hnatič Adam Z8 – Marčeková Nina Srdečne blahoželáme! Zodpovedná za akciu: PaedDr. Marta Balážová, Mgr. Beáta Lešová                                                      

read more

Otvorená hodina TEV pre predškolákov


Dňa 6. 4. 2019 /sobota/ navštívili našu školu spolu s rodičmi malí predškoláci.  Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne športové disciplíny. Názornú ukážku im predviedli žiaci I. B a IV. B triedy. Na záver každý žiak aj predškolák dostal DIPLOM za absolvovanie otvorenej hodiny telesnej výchovy. Aj pani ZRŠ Mgr. J. Santerová prišla “ […]

read more

Otvorená hodina pre budúcich prvákov


Dňa 3. apríla mali žiaci I. A triedy milú návštevu. Navštívili ich predškoláci, ktorí  si namiesto škôlky prišli poprvýkrát vyskúšať vyučovanie v naozajstnej školskej triede. Na hodine deti čakala interaktívna  prezentácia o veľkonočných sviatkoch a potom spolu s TU Mgr. Martinom Molčanom spoločnými silami detí vyrobili krásne veľkonočné kuriatka a zatancovali brain breaku, ktorý ich […]

read more

O Bauhause a malých dizajnéroch


Dňa 3. 4. 2019 žiaci V. B. tried.y navštívili interaktívnu výstavu v medzinárodnom dome detí Bibiana.                                                                                                                             V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v celej Európe. V tejto škole nazvanej Bauhaus boli položené základy výtvarno-technického odboru, dnes všeobecne známeho ako dizajn. Pre deti […]

read more

Pytagoriáda


V dňoch 26. 3. a 24. 3. 2019 sa žiaci 3. – 8. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách: P3 – Dudko Andrij, Kvasnica Jakub Antón P4 – Bodorík Ondrej, Pavlík Viliam P7 – Solárová Sára, Rozdilský Maxim P8 – Šepeľák Martin, Ďurmeková Adela Srdečne blahoželáme! Zodpovedná za akciu: PaedDr. Marta […]

read more

Okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D


Na Základnej škole Podzáhradná sa 22. 3. 2019  uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Žiaci našej školy Tomáš Vavreček a Marek Ambra z IX.A sa stali úspešnými riešiteľmi. Zodpovedná: Ivana Šišoláková

read more