Author


All posts by škola

Rok svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013


Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013 sme na začiatku školského roku 2012/2013 pripravili v súvislosti s touto historicky významnou udalosťou duchovného dedičstva národa veľký panel s informáciami o živote a pôsobení týchto svätcov na Slovensku. 
čítaj viac

Pilotný projekt – Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ


Organizátor: Slovenský tenisový zväz, Názov a sídlo školy: Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, Štatutárny zástupca: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľka školy Mená a priezviská inštruktorov: Mgr. Iveta Viglašová; Mgr. Mária Košecová (rod.Kuželová), Počet tenisových krúžkov na škole: 2, 
čítaj viac