Author


All posts by škola

Majster Ružinova vo futbale


Dňa 18.10.2012 sa v areáli RŠK na Pivoňkovej ulici konalo 2.kolo Ružinovskej ligy vo futbale. Družstvo mladších žiakov z našej školy (6.a 7.ročník) sa umiestnili z 11. škôl na peknom 2. mieste. (1. miesto ZŠ Nevädzova a 3 miesto ZŠ 
čítaj viac

Výchovný koncert I. stupeň


Dňa 18.10.2012 sa žiaci I. st. našej školy zúčastnili výchovného koncertu. Deti si zaspievali, za dirigovali, spoznali hudobné nástroje a dostali sa aj do rozprávky. Zodpovedná za akciu: Mgr. Iveta Viglašová  
čítaj viac

Jesenná výzdoba v II.B triede


Žiaci II.B majú v triede krásnu jesennú výzdobu. Pomáhajú svojej triednej pani učiteľke. Na hodinách výtvarnej výchovy i v ŠKD robia zaujímavé práce, ktoré príjemne dotvárajú prostredie v tejto triede. Zodpovedná za akciu: Iveta Viglašová
čítaj viac

Ekotopfilm 2012


V dňoch 15.-18.októbra 2012 sa v Bratislave konal 39. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – ekotopfilm 2012. Tradičnou súčasťou festivalu je sprievodné podujatie „ Juniorfestival – ekotopfilm pre deti a mládež“. Žiaci našej školy- triedy V.A, V.B, VI.B 
čítaj viac

Majstrovstvá obvodu v šachu


Dňa 12.10.2012 sa v CVČ Kuliškova organizovali Majstrovstvá obvodu v Šachu. Z našej školy sa zúčastnilo družstvo chlapcov a družstvo dievčat. Najúspešnejšou hráčkou v družstve dievčat sa stala Janka Kolésarová obsadila 1. miesto, ktorá vyhrala v kategórii dievčat a postúpila 
čítaj viac

Brigáda v areáli školy


Dňa 6. 10. 2012 sa v škole konala brigáda rodičov na úprave areálu. Rodičia v počte 23 od 8.00 do 12.00 hod. vyčistili burinou zarastenú časť areálu od ulice Na križovatkách. Brigáda sa konala pri slnečnom počasí a veľmi sa 
čítaj viac

Noc výskumníkov


Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a portálom EurActiv.sk organizovala 6. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku NOC VÝSKUMNÍKOV dňa 28.9.2012. Trieda VI.A sa ho zúčastnila v čase od 10. – 13. hod. 
čítaj viac

„Ružinov – miesto, kde žijem“


Dňa 28.9.2012 sa niektorí žiaci VI.B, VII.A,B a VIII.A triedy zúčastnili prednášky z cyklu „Ružinov – miesto, kde žijem“ na Miestnom úrade Ružinov. Prednáška bola zameraná na geológiu Ružinova a pripravila si ju doc. Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK v 
čítaj viac

Rok svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013


Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku – 2013 sme na začiatku školského roku 2012/2013 pripravili v súvislosti s touto historicky významnou udalosťou duchovného dedičstva národa veľký panel s informáciami o živote a pôsobení týchto svätcov na Slovensku. 
čítaj viac

Pilotný projekt – Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ


Organizátor: Slovenský tenisový zväz, Názov a sídlo školy: Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, Štatutárny zástupca: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľka školy Mená a priezviská inštruktorov: Mgr. Iveta Viglašová; Mgr. Mária Košecová (rod.Kuželová), Počet tenisových krúžkov na škole: 2, 
čítaj viac