Author


All posts by škola

Európa v škole


Jubilejný 60.ročník medzinárodnej súťaže Európa v škole bol aj v školskom roku 2012/13 pre našu školu úspešný. Motto súťaže znelo: Európa občanom – občania Európe. Žiaci 5.,6.,7., ročníka sa zapojilo do výtvarnej časti súťaže. Do okresného kola bolo poslaných 20 
čítaj viac

Vianočná besiedka


Dňa 21.12.2012 si p. učiteľky Kajošová, Koršňaková, Vidovencová, Košecová, Viglašová, Kopalová, Santnerová, Kaľavská a p. učiteľ Jenikowský pripravili pestrý program pre rodičov pri príležitosti príchodu Vianoc. Žiaci mali krásne scénky, tance, básne a piesne. Účasť rodičov bola hojná. Na záver 
čítaj viac

Predvianočný karneval pre žiakov II. stupňa


Dňa 21.12. 2012 prebiehal spolu s „pasovačkou piatakov “ karneval pre žiakov II.stupňa. Žiaci si pripravili veľa zaujímavých masiek. Bolo vyhodnotených 30 najlepších masiek. Posúdťe sami 🙂
čítaj viac

Pasovačka piatakov


Dňa 21.12.2012 žiaci 7.A a 7.B v spolupráci s p. učiteľkou Vierkou Beranovou pripravili pre našich piatakov „pasovačku“. Pripravili pre našich piatakov veľmi pekný a zábavný program.
čítaj viac

RŠLŽ vo florbale


V decembri sa naši žiaci zúčastnili Florbalových turnajov v rámci ružinovskej športovej ligy žiakov základných škôl / RŠLZ ZŠ /. Naši starší žiaci / 7.-8.roč/ obsadili pekné 4. miesto a mladší žiaci /5.- 7.roč/ obsadili v silnej konkurencii 1. miest. 
čítaj viac

Vianočný workshop


Vianočného workshopu a bazáru, ktorý sa uskutočnil dňa 14.12. popoludní pod vedením pani učiteliek – D. Koršňákovej, A. Boledovičovej a M. Košecovej a s veľkou pomocou žiakov z krúžkov. Návštevnosť rodičov a žiakov bola veľmi úspešná. Žiaci si na bazáre 
čítaj viac

Školské kolo Pytagoriády


Dňa 13.12.2012 sa v ZŠ Vrútocká uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže pre žiakov 3.- 8. roč. pod názvom Pytagoriáda. Uvádzame výsledky úspešnosti žiakov 5. – 8.roč. viz. foto. Úspešní riešitelia postupujú do obvodového kola. Srdečné blahoželáme! Zodpovedná za akciu: Mgr. 
čítaj viac

Sv. Mikuláš – 6.12.2012


Znova našich žiakov počas adventu navštívil sv. Mikuláš s anjelikom a čertíkmi. Deti sv.. Mikulášovi zaspievali Vianočné pesničky, zarecitovali koledy. On im dal balíčky a čokoládových Mikulášov. Zodpovedná za akciu: Iveta Viglašová a Darinka Koršňáková
čítaj viac

Projekt „Srdce na dlani“


Projekt „Srdce na dlani“ Učitelia I.st, niektorí učitelia II.st. a vychovávateľky z ŠKD minulý šk. rok 2011/2012 absolvovali vzdelávanie, na ktorom sa zoznámili s projektom „Srdce na dlani“. Od októbra 2012 žiaci I.st a niektoré triedy II.st overujú tento projet 
čítaj viac

Súťaž Skladáme hlavolamy


Tohto školského roku sa naša škola zapojila do súťaže Skladáme hlavolamy, ktorá sa konala dna 25.10.2012 na ZŠ Pankuchová pod záštitou Ing. Martina Bertu Csc a odbornou garantkou súťaže doc. Vierou Uherčíkovou. Naši dvaja vybraní žiaci z prvého stupňa (1.B) 
čítaj viac