Author


All posts by škola

Deň matiek v II. B


Žiaci 2. B triedy pre svoje mamičky počas VYV v piatok pripravili množstvo prekrásnych výrobkov. V nedeľu (9. 5.) nimi potešili milované maminky. Zodpovedná: TU Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Matematický klokan


Dňa 19. 04. 2021 prebehla na škole medzinárodná, matematická súťaž Klokan pre žiakov I. stupňa. Zúčastnilo sa z 1. ročníka – 7 žiakov a z 2. až 4. ročníka – 15 žiakov. Výsledky sa dozvieme 12. mája. Všetkým riešiteľom držíme 
čítaj viac

Geometria v 2. B


Aj geometria u druhákov môže byť zábavná. Žiaci 2. B triedy sa na chvíľu stali ,,stavebnými inžiniermi”. Najprv si v štvorcovej sieti navrhli stavbu a potom ju realizovali pomocou kociek. Posúďte sami, podarilo sa im to? Ja si myslím, že 
čítaj viac

Hviezdoslav Kubín (triedne kolo) v 2. B triede


V 2. B prebehlo triedne kolo Hviezdoslavov Kubín 30. 4. v piatok. Pozvanie do poroty prijala aj asistentka Katka. Deti sa perfektne naučili básne (poéziu) alebo príbehy (prózu). Vyhrať mohol však len jeden za príslušnú kategóriu. V poézii vyhrala Simonka Králová, 
čítaj viac

Chemická olympiáda v kategórii D


Dňa 22.4.2021 sa naši deviataci  Barbora Herdová a Adam Hnatič  zúčastnili ako postupujúci žiaci  online krajského kola chemickej olympiády v kategórii D.  Obaja nesklamali a stali sa v náročnej súťaži úspešnými riešiteľmi. Vďaka za reprezentáciu školy! Zodpovedná: Ing. Ivana Šišoláková
čítaj viac

Deň Zeme v 2.B triede


22. apríl je Deň Zeme.  Patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Aj naša trieda si tento sviatok pripomenula čítaním pekného a poučného textu. Žiaci si zopakovali, aké dôležité 
čítaj viac

Všetkovedko


V októbri 2020 sa 20 žiakov zapojilo do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – pre žiakov 2.- 4. ročníka.  Všetkovedkom školy sa stala žiačka IV. A triedy – Ester Svrčeková.  Titul Všetkovedko získali 4 žiaci – Zuzka Šoltésová a Tomáš Huntata 
čítaj viac

Predstavujeme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 7


Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už siedmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Až 19 žiakov našej školy porota vybrala do hlasovania verejnosti na Facebooku. Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na 
čítaj viac

List od dôchodcov (odpoveď na vianočný pozdrav)


Žiaci ostali prekvapení, keď im triedna pani učiteľka  priniesla a prečítala list a pohľadnicu od milých starých ľudí. V týchto ťažkých časoch nás všetkých potešil 🙂  Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová
čítaj viac

Zber papiera


V priebehu tohto školského roka sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci spolu s rodičmi a učiteľmi nazbierali 1,5 tony papiera. Do zberu sa zapojilo 65 žiakov. Ocenili sme triedy na I. a II. stupni a taktiež jednotlivcov, ktorí prispeli najväčším množstvom papiera. 
čítaj viac