Author


All posts by škola

Usilovné a múdre sovičky z I. C


Usilovné a múdre sovičky z I. C triedy zvládli obe časti Šlabikára. Čaká na nich teraz prvá knižka maľovaná Čítanka, ktorá má písmená aj obrázky. Zodpovedná: Mgr. Soňa Beková
read more

Biologická olympiáda -kategória D


Dňa 25. 4. 2019 prebehol na ZŠ Mierová 53. ročník okresného kolo Biologickej olympiády v kategórii D (6. a 7.ročník). Naša škola bola veľmi úspešná a získala dve prvenstvá....
read more

PROJEKT: Vítanie jari


Jarné sviatky a jej symboly nechýbali 17. 04. 2019  ani  na ZŠ Vrútockej 58…. Projekt  pripravila  pani  triedna  učiteľka  so žiakmi 2. C triedy pre...
read more

DEŇ NARCISOV – RR


Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku –...
read more

Matematická olympiáda


V dňoch 30. 1. a 9. 4. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách: Z5 – Dominik Ján Z6 – Bodorík...
read more

Otvorená hodina TEV pre predškolákov


Dňa 6. 4. 2019 /sobota/ navštívili našu školu spolu s rodičmi malí predškoláci.  Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne športové disciplíny. Názornú ukážku im predviedli...
read more

Otvorená hodina pre budúcich prvákov


Dňa 3. apríla mali žiaci I. A triedy milú návštevu. Navštívili ich predškoláci, ktorí  si namiesto škôlky prišli poprvýkrát vyskúšať vyučovanie v naozajstnej školskej triede. Na...
read more

O Bauhause a malých dizajnéroch


Dňa 3. 4. 2019 žiaci V. B. tried.y navštívili interaktívnu výstavu v medzinárodnom dome detí...
read more

Pytagoriáda


V dňoch 26. 3. a 24. 3. 2019 sa žiaci 3. – 8. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách: P3 – Dudko Andrij, Kvasnica Jakub Antón...
read more

Okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D


Na Základnej škole Podzáhradná sa 22. 3. 2019  uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Žiaci našej školy Tomáš Vavreček a Marek Ambra z IX.A sa stali...
read more