Aktivity


Európa pomáha – pomáha Európa?

Toto bolo motto 62.ročníka medzinárodného projektu Európa v škole. Naša škola sa zapojila do výtvarnej časti súťaže. A úspešne. V 2.kategórii s názvom Vzdelanie je tu pre všetkých nás v obvodnom kole reprezentovala Ema Sásiková z 5.a, získala 2.miesto. Úprimne 
Čítaj viac

51.ročník chemickej olympiády

Dňa 26.3.2015 sa na ZŠ Podzáhradná konal 51.ročník chemickej olympiády – obvodné kolo. Zúčastnili sa ho žiaci základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Adriana Kollerová (IX.A) – 4.miesto, Denis Ali (IX.B) – 14.miesto a úspešný riešiteľ, Jana 
Čítaj viac

Beseda so spisovateľkou – Marec mesiac knihy

Naša škola mala dňa 10.3.2015 nevšedného hosťa. Na besiedku k tretiakom okrem pani spisovateľky Márii Vrkoslavovej a jej manžela, prišiel ich verný spoločník psík Gordon, ktorý je zároveň jednou z hlavných postáv z knihy Veľké dobrodružstvá malého havkáča. Pani spisovateľka 
Čítaj viac

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 24.2.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov 2. a 3. ročníka. zúčastnilo sa jej 11 žiakov. V porote boli pani učiteľky: Mgr. A. Boledovičová, Mgr. D. Koršňáková, 
Čítaj viac

Zápis

V dňoch 13.2. a 14.2.2015 sa na našej škole konal zápis detí do 1. ročníka, ktorý pripravili učiteľky I. st, vychovávateľky, ZRŠ J. Santerová. Je to významná udalosť v živote každého dieťaťa, a preto sme sa snažili, aby atmosféra na 
Čítaj viac

7.ročník Okresného kola Dejepisnej olympiády

Dňa 12.2.2015 sa na našej škole uskutočnil 7.ročník Okresného kola Dejepisnej olympiády. Súťažilo 52 žiakov v štyroch kategóriách. Zapojilo sa 11 škôl z obvodu Bratislava II. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 7.a triedy Lea Komanderová, ktorá získala 2.miesto v kategórii E (žiavi 7.roč. 
Čítaj viac

Turnaj vo vybíjanej

Dňa 9.2.2015 sa na našej škole uskutočnil turnaj vo vybíjanej dievčat pre ružinovské školy – Ružinovská liga vo vybíjanej – mladšie žiačky. Naše žiačky po ťažkých zápasoch obsadili pekné 3. miesto (1.ZŠ Mierová, 2.ZŠ Kulíškova). Pekné umiestnenie je pre nich 
Čítaj viac

Biologická olympiáda

Dňa 4.2.2015 sa naše deviatačky Janka Kolesárová a Adriana Kollerová zúčastnili v CVČ na Kulíškovej ulici okresného kola Biologickej olympiády kategórie C v teoreticko – praktickej časti. Obidve dievčatá našu školu úspešne reprezentovali. Adriana obsadila 3.miesto a Janka 7.miesto a 
Čítaj viac

Otvorené hodiny ANJ – A. Boledovičová

Dňa 3.2. 2015 sa 20 detí z MŠ Piesočná a 11.2. 2015 14 detí z MŠ Rádiova zúčastnili ukážkovej otvorenej hodiny anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Boledovičovej v I.B triede.  
Čítaj viac

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

V dňoch 25.1.-30.1.2015 sa žiaci našej školy pod vedením učiteľky TSV H. Skovajsovej zúčastnili LVVK v nádhernom prostredí Vysokých Tatier – v Tatranskej Lomnici . Výcviku sme sa zúčastnili spolu s dvoma ďalšími školami: ZŠ Borodáčova a ZŠ Ružová Dolina. 
Čítaj viac