Aktivity


Čitateľské oriešky

Vážení rodičia! Iste všetci poznáte oriešky, z ktorých Popoluška rozlúskla krásne šaty na bál s princom. Deti na 1. stupni našej školy dostanú od nás v decembri oriešky čitateľské, aby sa pri ich lúskaní dostali do sveta fantázie a prečítali, 
Čítaj viac

ucimenadialku.sk

Milí naši sledovatelia,   webový portál Ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu ucimenadialku.sk vybral spomedzi príspevkov škôl o online vyučovaní počas 1. vlny koronakrízy príklady dobrej praxe a zverejnil ich na tomto portáli ako inšpirácie pre ostatné školy. S potešením vám 
Čítaj viac

Dni zdravej výživy a Halloween v 2. A

Aj v tomto šk. roku si žiaci 2. A triedy s triednou pani učiteľkou pripravili množstvo zaujímavých aktivít počas Dní zdravia – 27. až 29. októbra. Pomaškrtili  si na zdravých pochúťkach – pečených a nepečených koláčikoch s ovocím, pomazánkach so 
Čítaj viac

Projektové vyučovanie – Deň zdravej výživy v 1. A triede

1. deň: – Vypĺňanie úloh do jabĺčok na matematike, čítaní aj písaní.              – Vyplnené jabĺčka museli vyfarbiť.             – Vyfarbené jabĺčka vystrihnúť.             – Prevzatie si jabĺčok a fotenie sa.             – Vystrihnuté jabĺčka nalepiť na výtvarnej na veľký 
Čítaj viac

Projekt RECYKLOHRY – 1.úloha – zber mobilov (vyhodnotenie)

Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu RECYKLOHRY. Prvou úlohou bol zber starých mobilných telefónov na recykláciu. Do tohto zberu sa zapojilo 58 žiakov a učiteľov, ktorí spolu vyzbierali 237 mobilov. Najviac mobilov zo žiakov odovzdali: miesto: 
Čítaj viac

Deň zdravej výživy v II. B triede

Žiaci mali oblečené tričká s ovocím alebo zeleninou. Vyrábali si pyramídu zdravej výživy. Kreslili ovocie / zeleninu, ktorú mali na tričkách. Zodpovedná: Mgr. I. Viglašová, II. B 
Čítaj viac

Projektové vyučovanie Dni zdravej výživy a Halloween v 3.A

Posledné októbrové dni patrili v 3. A zdravej výžive.  Najskôr sme mali Deň jablka, kedy sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tejto zdravej pochúťke a zároveň si precvičili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky v úlohách tematicky zameraných práve na jabĺčka.  Každý si tiež 
Čítaj viac

Vyhodnotenie projektu “Do školy na bicykli 2020”

Vážení rodičia, milí žiaci, chceme Vám veľmi pekne poďakovať za to, že Ste sa s nami zapojili do projektu ”Do školy na bicykli 2020”. Projekt trval od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020. Do školy prišlo na bicykli a 
Čítaj viac

Do školy na bicykli 2020 – II. stupeň

Ako lepšie začať pondelok než nejakou aktivitou? Dnes (28. 9. 2020) na 2. stupni prebehli hneď dve aktivity – servis bicyklov 👨‍🔧👩‍🔧 a prvá pomoc 👩‍⚕️👨‍⚕️ Žiakom o servise 🚲 prednášal náš dobrovoľník Daniel – musíme povedať, že prednáška sa 
Čítaj viac

Škola v prírode 2. B a 3. B

Naši žiaci prežili krásne slnečné dopoludnie v okolí Štrbského plesa. 🌞🌲Okrem telesnej výchovy si zopakovali učivo aj z vlastivedy, prírodovedy, čítania a dokonca aj z písania – žiaci si totižto písali zážitkové zošity.🖊️🧐 Navštívili: Ľubovniansky hrad Čokoládovňu v Hniezdnom Múzeum 
Čítaj viac