Aktivity


Galéria muroobrazov – dokresľovačiek žiakov zo 4.B

Počas dištančného vyučovania a v rámci medzipredmetových vzťahov čítanie a informatická výchova vznikla pomocou fotoaparátu, grafického editora a fantázie Galéria muroobrazov – dokresľovačiek žiakov z triedy 4.B. Zodpovedná: Darina Balážková – tr. učiteľka
Čítaj viac

Online chemická olympiáda

Napriek súčasnej situácii  pripravili organizátori  online okresné kolo chemickej olympiády, ktoré prebehlo  7. 5. 2020 od 14:00 – 15:40 hod. Našu školu  výborne reprezentovali žiaci IX. A Magdaléna Idlbeková a Oliver Gajdošík. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi (poradie žiakov sa neurčovalo, boli 
Čítaj viac

Celoslovenský úspech v 4. A

Štvrtáčky Terezka Suchánková a Kristínka Pružincová získali 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Báseň roka 2019, vyhlásenej vydavateľstvom DAXE a redakciou časopisu Maxík. Obidve dievčatá sú výborné slovenčinárky a tvoria už pár rôčkov len do ,,šuplíka“. V tomto roku sa o svoje básne podelili 
Čítaj viac

Čitateľský oriešok 2020 – naši žiaci sa prebojovali do celoslovenského finále

Čitateľský oriešok 2020 – naši žiaci sa prebojovali do celoslovenského finále Šiesty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok sa dostáva do svojej ďalšej fázy. Poznáme finalistov. Žiačky našej školy, Ninka Glasová /2.A/, Sárinka Váleková /2.A/ a Terezka Suchánková /4.A/ sa 
Čítaj viac

Projekt Milujem knihy – 2. A

V našej triede milujeme knihy. A že je to naozaj tak, dokázali sme aj tým, že o prečítaných knihách, z ktorých mnohé nám doporučil náš triedny pán učiteľ Mgr. Martin Molčan, sme napísali projekty. Niektoré z nich sme prezentovali aj 
Čítaj viac

Čitateľský oriešok 2020 – výtvarné práce

Ako sme Vám sľúbili v januári, prinášame Vám výber výtvarných prác zo  šiesteho ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov 1. stupňa ZŠ čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmetových vzťahov. V druhej časti súťaže žiaci zapojili svoju 
Čítaj viac

4. A v Plynárenskom múzeu

V utorok 25. 2. 2020 sa štvrtáci vybrali do múzea SPP v Bratislave na Plynárenskej ulici. V skvele vybavenom priestore sa im o program postarali dlhoroční bývalí zamestnanci, ktorí informácie sypali z rukáva a z praxe. Ich prezentácia bola natoľko pútavá, že sa žiaci dožadovali prísť ešte 
Čítaj viac

Biologická olympiáda

Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnil 54. ročník Biologickej olympiády v kategóriiC (žiaci 8. a 9. ročníka). Našu školu úspešne reprezentovala SáraSolárová z VIII. B triedy, ktorá obsadila vynikajúce 3. miesto, a WilliamRim z IX. A, ktorý obsadil 5.miesto. Obom srdečne blahoželáme!!! Zodpovedná za 
Čítaj viac

Športové zápolenie

Vo februári (8. 2. 2020) vedúce krúžkov Poznaj svoje mesto a Turistický pripravili pre žiakov „Športové zápolenie“. Deti si po rozcvičke mali možnosť vyskúšať množstvo zaujímavých disciplín, či už rýchlostných,  silových, odvážnych, ale aj relaxačných. Na záver získali diplom za 
Čítaj viac

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Dňa 29. 1. 2020 sa v SŠ Novohradská konalo okresné kolo MaO pre žiakov 5. a 9. ročníka. Za našu školu sa ho zúčastnili ôsmi žiaci – 2 deviataci a 6 piatakov. Úspešnými riešiteľmi sa stala dvaja piataci – Ondrej Bodorík z 5. A 
Čítaj viac