Aktivity


Vianočný program pre Klub dôchodcov a knižnicu na Trnávke

Každoročne pripravia žiaci 1. st. ZŠ vianočný program pre tety a ujov, ktorí sa stretávajú v Klube dôchodcov a zároveň vystúpime s týmto programom aj v knižnici na Trnávke. Aj tento...
Čítaj viac

Vianočná besiedka – 4. A

Posledný deň v škole 21.12. 2018 pred vianočnými prázdninami si žiaci 4. A triedy užili trochu netradične. Pri vianočnom filme, hudbe a koledách. Pochutili si na všelijakých...
Čítaj viac

Vianočné koledovanie I. stupňa pri stromčeku

Dňa 21.12. sa žiaci I. stupňa rozlúčili s kalendárnym rokom 2018 pri vianočnom stromčeku. Úvodným slovom privítala všetkých prítomných p. riaditeľka RNDr. D. Bezáková a zaželala im...
Čítaj viac

Vianočná besiedka v IV.B triede

Žiaci IV.B triedy s TU Ivetkou sa posledný deň v škole  (v  kalendárnom roku 21.12.) už neučili. Spoločne si pripravili „Vianočnú besiedku“. Rozdali si navzájom darčeky,...
Čítaj viac

Pečenie v Bibiane – Poznaj svoje mesto a Turistický krúžok

Žiaci z krúžkov Poznaj svoje mesto a Turistický návštívili 15.12.2018 Bibianu, kde si mohli upiecť perníčky a vyzdobiť si ich podľa vlastnej fantázie. Pozreli aj výstavu japonských...
Čítaj viac

Vianočný handmade bazár

Opäť sa na našej škole konal Vianočný handmade bazár.  Žiaci si mohli vopred mohli objednať miesto (stôl) na predaj svojich ručne vyrobených výrobkov. Kupujúci si zasa vyberali z...
Čítaj viac

Vianočné ozdoby IV. B

V piatok 7.12. 2018 žiaci IV.B na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvorili pestrofarebné ozdoby, ktorými vyzdobili živý stromček v budove školy. Tiež sa im podarilo...
Čítaj viac

Maťo z Ružinova – 4.A

Na Mikuláša 6. decembra nás navštívil Maťo z Ružinova.  Maťo z Ružinova je interaktívna detská relácia, v ktorej deti pomocou moderátora Martina Vaneka spoznávajú svet okolo seba....
Čítaj viac

Mikuláš v Bibiane II.C

Na sv.Mikuláša v našej  triede neskúša sa….   Deti II.C tr. sa vybrali pani triednou učiteľkou /TU/  na interaktívnu aktivitu do Starého mesta. V Bibiáne  ich očakával...
Čítaj viac

Dramatizované čítanie – IV.A a IV.B

Dňa 5.12. žiaci IV.A a IV. B triedy zažili netradičnú hodinu čítania. Pani Sadíleková so svojím synom predviedli štvrtákom dramatizované čítanie. Spestrili im nielen vyučovanie, ale...
Čítaj viac

Archív aktivít

Najnovšie komentáre