Aktivity


Čitateľský oriešok 2020 – 1. stupeň ZŠ

Iste všetci poznáte oriešky, z ktorých Popoluška rozlúskla krásne šaty na bál s princom. Deti na 1. stupni našej školy dostali pod vianočný stromček oriešky čitateľské, aby sa pri ich lúskaní dostali do sveta fantázie a prečítali si dva veselé, 
Čítaj viac

Vianočná besiedka v 1. A

Posledný deň v škole 19. 12. 2019 pred vianočnými prázdninami si žiaci1. A triedy užili trochu netradične. Pri vianočnej rozprávke, hudbe akoledách. Pochutili si na všelijakých dobrotách. Rozdali si navzájommilé darčeky a zaželali si krásne Vianoce. Samozrejme, že nemohlochýbať spoločné 
Čítaj viac

Vianočná besiedka v I. B triede

Dňa 19. 12. 2019 sa najmladší žiaci I. B triedy zabávali na vianočnej besiedke: 1. Vyzdobili  matematický vianočný stromček. 2. Prepísali písaným písmom komu patria darčeky. 3. Vypočuli si príbeh chudobného dievčaťa,  ktoré do prázdneho darčeka pre otecka zabalila niekoľko 
Čítaj viac

Vianočné vystúpenie v knižnici – 2. A

Krátko pred začatím vianočných prázdnin sa naša trieda zastavila v miestnej  knižnici na Trnávke, aby svojím vystúpením priniesla vianočnú radosť a pokoj a potešila pani knihovníčky, ktoré sa nám venujú počas našich každomesačných návštev. Zaspievali sme krásnu slovenskú vianočnú pieseň, 
Čítaj viac

Vianočná burza 2. A

V piatok 13. decembra ožil na našej škole duch Vianoc – duch spolupatričnosti a pravých hodnôt, aby nám pripomenul, čo je v živote dôležité – myslieť aj na druhých a zvlášť na tých, ktorí to najviac potrebujú. V tomto duchu 
Čítaj viac

Mikuláš na I. stupni

Aj v tomto roku zavítal do našej školy Mikuláš s anjelom, čertom a jeho pomocníkom. Žiaci si pre Mikuláša pripravili pesničky, básničky a koledy. Každý žiak dostal mandarínku, sponzorský dar od spoločnosti TESCO od bývalého žiaka školy Daniela Boledoviča. Zodpovedné: TU 
Čítaj viac

Koledovanie II. B triedy

Žiaci II. B triedy pod vedením TU A. Boledovičovej pripravili vianočný program – koledy. So svojím programom vystúpili 12. 12. 2019 v miestnej knižnici a Klube dôchodcov na Trnávke.  Najväčšiu radosť však urobili svojim rodičom a to vystúpením na Vianočnej 
Čítaj viac

Ozdobovanie stromčekov

Dňa 6. 12. počas 1. vyučovacej hodiny vyzdobili žiaci I. stupňa pestrofarebnými ozdobami stromčeky pred školou, aby tak privolali Mikuláša.  Zodpovedné: TU I.stupňa 
Čítaj viac

Mikuláš v I. A

Vo štvrtok a piatok 5. a 6. decembra zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby 
Čítaj viac

Dramatizované čítanie na I. stupni

Dňa 4. 12. a 6. 12. 2019 si žiaci I. stupňa vypočuli v advente  biblický príbeh o Jozefovi, Márii a Ježiškovi. Hravým spôsobom sa zapájali do deja príbehov. Zodpovedné: TU I.stupňa 
Čítaj viac