základnej školy

Vrútocká 58

zdravá škola

Vitajte na stránkach

Usmej sa ...

máš šťastný den ...

Srdce na dlani

Naša škola pracuje s programom

SRDCE NA DLANI

proti násiliu na školách.

Čítaj viac

Nadaných žiakov vyzdvihnúť

Nepriebojných žiakov povzbudiť

Žiakov s poruchami učenia

integrovať

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ZÁPIS detí do PRVÉHO  ROČNÍKA  pre školský rok 2019/2020 Základnej školy sa uskutoční v apríli:

Aktivity k zápisu :

Dňa 12. 4. 2019 v piatok :

od 14:30 hod.  do 18:30 hod.

Dňa 13. 4. 2019 v sobotu :

od 08:00 hod.  do 12:00 hod

V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona 245/2008 Z.z. – školský zákon  a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách) zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

Dieťa sa zapisuje do školy podľa  svojho bydliska. Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukazrodný list dieťaťa.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a §  31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka školy

RNDr. Darina Bezáková

Do pôsobnosti školy patriace ulice:

Banšelova, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, Bočná, Bulharská, Cablkova, Doležalova, Edisonova, Gallova, Galvaniho, Gašparíkova, Hanácka, Hasičská, Ivánska cesta, Jakabova, Jasná, Kamenárska, Kašmírska, Klatovská, Kopanice, Koperníkova, Kovorobotnícka, Krajná, Krasinského, Krompašská, Kultúrna, Lidická, Luhačovická, Mokráň, Na križovatkách, Na Lánoch, Na úvrati, Nerudova, Okružná, Pavlovičova, Pestovateľská, Piesočná, Pri strelnici, Pri zvonici, Rádiová, Repná, Revolučná, Ribayova, Rozmarínová, Rožňavská, Slowackého, Slovinská, Spoločenská, Staničná, Stredná, Studená, Štiavnická, Táborská, Technická, Terchovská, Tŕňová, Vápenná, Vietnamská, Vrakuňská cesta, Vrútocká, Wattova, Za teheľňou, Zlaté piesky, Železná.

POMÔCKY

Vážení rodičia,

Vaše dieťa bude navštevovať 1. a 2. až 4. ročník našej . Pre jeho prácu v škole je potrebné zabezpečiť nasledovné pomôcky:

1. ročník TU

2. – 4. ročník TU

AKTUALITY

Biologická olympiáda

Dňa 25. 4. 2019 prebehol na ZŠ Mierová 53. ročník okresného kolo Biologickej olympiády v kategórii D (6. a 7.ročník). Naša škola bola veľmi úspešná a získala dve prvenstvá. O prvé sa postarala Sára Solárová zo VII. B, ktorá získala 1. miesto v teoreticko – praktickej časti. Druhé víťazstvo získal v projektovej časti Matej Kováč zo VI. A. Okrem nich školu úspešne reprezentovala Barbora Herdová zo VII. A, ktorá obsadil v teoreticko – praktickej časti 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!!!

Zodpovedné za prípravu: Nikola Kultanová, Ivana Šišoláková

OSTATNÉ OZNAMY

POPLATOK ZA ŠKD


Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2018 sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 3.apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

VÝZVA

STAVEBNÉ PRÁCE

Sanácia suterénu proti vlhkosti

Kalendár akcií

<< aug 2019 >>
PoUtStŠtPiSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Propagácia BSK za projekt.

Najnovšie aktuality

IBAN pre poplatok ŠKD (školský klub detí)

IBAN  SK11 0200 0000 0016 4029 8655  

(do poznámky vpísať : meno a priezvisko žiaka; meno vychovávateľky + triedu, ktorú žiak navštevuje)

Šeky na stravu sa vydávajú v ŠJ (školskej jedálni) Vietnamská – vedľa tenisových kurtov

od 8:00 hod do 12:00 hod  – každý pracovný deň.

Najnovšie aktivity

Športový vodácky deň na Zlatých pieskoch

Deň pred rozdávaním vysvedčení 27. 6. sa žiaci štvrtých a…

Stretnutie s bývalou p. vychovávateľkou H. Jevočinovou

Dňa 25. 6. prijali žiaci IV. B triedy pozvanie od…

Viac aktivít

Aktuálny dátum a čas

Čas vyučovania

Dopoludňajšie vyučovanie:

1. hod. 8:00 – 8:45

2. hod. 8:55 – 9:40

3. hod. 9:55 – 10:40

4. hod. 11:00 – 11:45

5. hod. 11:55 – 12:40

6. hod. 12:50 – 13:35

Popoludňajšie vyučovanie:

7. hod. 14:05 – 14:50

8. hod. 14:55 – 15:40

Projekty školy