Školský klub detí


Týždenný program v školskom klube detí pozostáva z výchovno –vzdelávacích činností a to : Rekreačná, príprava na vyučovanie, oddychová ,relaxačná a záujmová. Záujmovú činnosť zahŕňa 5 oblastí, okrem iného aj pracovno -technická oblasť=výtvarná výchova. Žiaci 1.B triedy sa pod vedením p. vychovávateľky Mgr. Miroslavy Hudákovej počas celého školského roka 2013/2014 aktívne podielali na výzdobe našej školy, kde ruku k dielu priložila aj ona sama svojou vlastnou tvorbou. Šikovnosť , tvorivá zručnosť a fantázia u detí sa prejavila nielen vo výtvarných technikách ako kresba, maľba, ale aj v technikách tlače, v kombinovaných a materiálových technikách, až po priestorové formy, ktoré esteticky a príjemne dotvárajú prostredie či už triedy alebo chodby I. stupňa.

Zodpovedná za akciu: Mgr. Miroslava Hudaková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Archív aktivít

Najnovšie komentáre