Školská jedáleň


P O P L A T K Y

Dňa 26.6.2012 bolo schválené VZN MČ BA Ružinov č. 21/2012, ktorým sa určuje výška  príspevku na poskytovanie stravy a výška príspevku na réžiu. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012.

MŠ – výška nákladov na nákup potravín – 5.pásmo t.j. 1,34 Eur.
Réžia z toho 30% je 0,402 Eur – zaokrúhliť na 0,40 Eur.

ZŠ – žiaci 6-10 rokov
výška nákladov na nákup potravín – 4.pásmo t.j. 1,09 Eur.
Réžia z toho 30% je 0,327 Eur – zaokrúhliť na 0,33 Eur.

ZŠ – žiaci 11-15 rokov
výška nákladov na nákup potravín – 4.pásmo t.j. 1,16 Eur.
Réžia z toho 30% je 0,348 Eur – zaokrúhliť na 0,35 Eur.

Réžia žiakov športových tried a žiakov s dietným stravovaním sa zaokrúhluje matematicky obdobne.  viď celý VZN návrh