Category Archives: Aktivity


Okresné kolo biologickej olympiády


Dňa 12. 2. 2019 sa na ZŠ Mierová uskutočnilo Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C (8. – 9. ročník). Naši žiaci dosiahli výborné výsledky. Nina Marčeková z VIII.B triedy obsadila 2.miesto a postúpila do krajského kola. William Rim z VIII.A obsadil 3.miesto. Obom srdečne blahoželáme za vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu školy. Zodpovedná: Ivana Šišoláková

read more

Korčuľovanie v Avione – žiaci z krúžkov Poznaj svoje mesto a Turistický


Dňa 9. 2. 2019 žiaci s vedúcimi krúžkov navštívili klzisko v Avione. Korčuľovali, zabávali sa na ľade. Akcia sa žiakom veľmi páčila, o čom svedčia aj fotografie v kolážach.  Zodpovedné: Mgr. A. Boledovičová, Monika Penevová, Mgr. I. Viglašová

read more

Divadelné predstavenie Margita v oratóriu na Trnávke


V piatok 8.2. 2019 žiaci, ktorí chodia na NBV, navštívili divadelné predstavenie v oratóriu na Trnávke. Predstavila sa im osoba, ktorá sa nenápadne pohybovala v blízkosti saleziánov, a ktorá v saleziánskom diele zanechala nezmazateľnú stopu. Margita to bola mama sv. Jána Bosca- kňaza a zakladateľa saleziánskej rodiny. Margita Occhienová, nazývaná tiež mama Margita, sa narodila […]

read more

Osmijanko – dramatizované čítanie 2. ročníky


Dňa 6.2. sa žiaci 2. ročníkov počas 3.vyučovacej hodiny zúčastnili dramatizovaného čítania Osmijankove rozprávky. Žiakom boli prečítané 4 krásne a vtipné rozprávky, zároveň boli žiaci do deja aj zapájaní.  Zodpovedné: TU 2.A, 2.B, 2.C – Mgr. Katarína Slebodníková, Mgr. Daniela Bošková, Mgr. Júlia Pastoreková

read more

Netradičná hodina slovenského jazyka v I. B


Žiaci I.B triedy zažili netradičnú hodinu čítania. Pomocou písmen veľkej tlačenej abecedy vytvárali čo najviac slov z písmen, ktoré už poznajú. Hodina sa im veľmi páčila, o čom svedčia aj fotografie v kolážach.  Zodpovedná: TU Mgr. A. Boledovičová

read more

Korčuľovanie III.B v Avione


V stredu 30.1.2019 žiaci III.B mali netradičnú telesnú výchovu. Vybrali sa so svojou triednou učiteľkou do Avionu, kde navštívili klzisko. Všetkým žiakom sa takáto hodina veľmi páčila. Zodpovedná: PaedDr. Darina Balážková

read more

Novoročné športové zápolenie


Dňa 26.1. 2019 / v sobotu/ pripravili pre žiakov z krúžkov: POZNAJ SVOJE MESTO I a II; TURISTICKÝ Novoročné športové zápolenie v telocvični na ZŠ Vrútocká. Po privítaní a rozcvičke ich čakalo  8  disciplín /hod tenisovou loptou na cieľ, beh vzad, beh-slalom s malou loptičkou na lyžičke, beh s tenisovou raketou a loptičkou na nej, […]

read more

Návšteva knižnice IV.B triedy


„Súťaž v čítaní“ : Osmijankove rozprávky od Kristy Bendovej Dňa 25.1. žiaci IV.B triedy s pani učiteľkou Ivetkou navštívili miestnu knižnicu na Trnávke. Srdečne ich tam privítala vedúca p. Betka Polovková. Zaželala im všetko dobré v novom roku. Žiaci súťažili v čítaní. Najlepších žiakov odmenila vedúca knižnice knižkami, ostatní boli odmenení sladkosťami. Zodpovedná: Mgr. I. […]

read more

List od p. Štefana Bodnára


V decembri žiaci IV.B triedy na hodine pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvorili krásne pohľadnice. Na hodine slovenského jazyka dopísali do nej vianočné blahoželanie. Pani učiteľka poslala 5 takýchto pohľadníc starým ľuďom do Domova dôchodcov. Pán Štefan Bodnár žiakom aj v januári  odpísal. Deti aj pani učiteľka Ivetka sa veľmi potešilI.  Určite mu napíšu aj […]

read more

Vianočný program pre Klub dôchodcov a knižnicu na Trnávke


Každoročne pripravia žiaci 1. st. ZŠ vianočný program pre tety a ujov, ktorí sa stretávajú v Klube dôchodcov a zároveň vystúpime s týmto programom aj v knižnici na Trnávke. Aj tento rok sme navštívili ich predvianočné posedenie. Deti s chuťou a radosťou predniesli svoje básničky a zaspievali slovenské koledy a tak navodili peknú a slávnostnú, […]

read more