Author


All posts by škola

Biofarma Stupava – koncoročný výlet I. B a IV. B triedy


Žiaci I. B a IV. B triedy s TU navštívili 17. 6. areál Biofarma Príroda – Salaš v Stupave. Tento salaš je ako stvorený pre deti,  pretože žiaci si tu mali možnosť pozrieť...
read more

Plavba loďou Bratislava – Devin a späť


Dňa 15. 6. 2019 žiaci z krúžkov Poznaj svoje mesto 1, 2 a Turistický zažili netradičný krúžok. Plavili sa výletnou loďou z Bratislavy na Devín a späť. Hoci bolo veľmi horúco,...
read more

SMOLENICE – 3. B


Dňa 5. 6. 2019 sa žiaci 3.B triedy spolu s tr. učiteľkou D. Balážkovou a p. vychovávateľkou zúčastnili výletu do Smoleníc, kde navštívili krásny lesopark pod Smolenickým zámkom a...
read more

Škola v prírode Horský hotel Kľak I. A, B, C + IV. B


1. deň Cestu z Bratislavy do tohto krásneho prostredia sme zvládli na výbornú – a nikto neplakal 😊 Po ubytovaní sme sa takto zabávali. 👍👍👍👍 Naši...
read more

Atletická súťaž “ O pohár Trnávky „


Aj v tomto školskom roku zorganizovala naša škola už 5. ročník atletickú súťaž “ O pohár Trnávky „. Kvôli nepriaznivému počasiu sa konala v telocvični. Pozvanie prijali 3...
read more

Dobrý skutok II. C triedy


Na Trnávke v spolupráci s vedúcou Domu dôchodcov a ZŠ Vrútocká  pripravili žiaci II. C triedy s triednou pani učiteľkou jarné pásmo ku Dňu matiek. Prezentovali bohatý, ...
read more

Usilovné a múdre sovičky z I. C


Usilovné a múdre sovičky z I. C triedy zvládli obe časti Šlabikára. Čaká na nich teraz prvá knižka maľovaná Čítanka, ktorá má písmená aj obrázky. Zodpovedná: Mgr. Soňa Beková
read more

Biologická olympiáda -kategória D


Dňa 25. 4. 2019 prebehol na ZŠ Mierová 53. ročník okresného kolo Biologickej olympiády v kategórii D (6. a 7.ročník). Naša škola bola veľmi úspešná a získala dve prvenstvá....
read more

PROJEKT: Vítanie jari


Jarné sviatky a jej symboly nechýbali 17. 04. 2019  ani  na ZŠ Vrútockej 58…. Projekt  pripravila  pani  triedna  učiteľka  so žiakmi 2. C triedy pre...
read more

DEŇ NARCISOV – RR


Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku –...
read more