Author


All posts by škola

Okresné kolo biologickej olympiády


Dňa 12. 2. 2019 sa na ZŠ Mierová uskutočnilo Okresné kolo biologickej olympiády kategórie C (8. – 9. ročník). Naši žiaci dosiahli výborné výsledky. Nina Marčeková z VIII.B triedy...
read more

Korčuľovanie v Avione – žiaci z krúžkov Poznaj svoje mesto a Turistický


Dňa 9. 2. 2019 žiaci s vedúcimi krúžkov navštívili klzisko v Avione. Korčuľovali, zabávali sa na ľade. Akcia sa žiakom veľmi páčila, o čom svedčia aj fotografie v kolážach. ...
read more

Divadelné predstavenie Margita v oratóriu na Trnávke


V piatok 8.2. 2019 žiaci, ktorí chodia na NBV, navštívili divadelné predstavenie v oratóriu na Trnávke. Predstavila sa im osoba, ktorá sa nenápadne pohybovala v blízkosti saleziánov, a...
read more

Osmijanko – dramatizované čítanie 2. ročníky


Dňa 6.2. sa žiaci 2. ročníkov počas 3.vyučovacej hodiny zúčastnili dramatizovaného čítania Osmijankove rozprávky. Žiakom boli prečítané 4 krásne a vtipné rozprávky, zároveň...
read more

Netradičná hodina slovenského jazyka v I. B


Žiaci I.B triedy zažili netradičnú hodinu čítania. Pomocou písmen veľkej tlačenej abecedy vytvárali čo najviac slov z písmen, ktoré už poznajú. Hodina sa im veľmi páčila, o čom...
read more

Korčuľovanie III.B v Avione


V stredu 30.1.2019 žiaci III.B mali netradičnú telesnú výchovu. Vybrali sa so svojou triednou učiteľkou do Avionu, kde navštívili klzisko. Všetkým žiakom sa takáto hodina veľmi...
read more

Novoročné športové zápolenie


Dňa 26.1. 2019 / v sobotu/ pripravili pre žiakov z krúžkov: POZNAJ SVOJE MESTO I a II; TURISTICKÝ Novoročné športové zápolenie v telocvični na ZŠ Vrútocká. Po privítaní a rozcvičke...
read more

Návšteva knižnice IV.B triedy


„Súťaž v čítaní“ : Osmijankove rozprávky od Kristy Bendovej Dňa 25.1. žiaci IV.B triedy s pani učiteľkou Ivetkou navštívili miestnu knižnicu na Trnávke. Srdečne ich tam...
read more

List od p. Štefana Bodnára


V decembri žiaci IV.B triedy na hodine pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvorili krásne pohľadnice. Na hodine slovenského jazyka dopísali do nej vianočné blahoželanie. Pani...
read more

Vianočný program pre Klub dôchodcov a knižnicu na Trnávke


Každoročne pripravia žiaci 1. st. ZŠ vianočný program pre tety a ujov, ktorí sa stretávajú v Klube dôchodcov a zároveň vystúpime s týmto programom aj v knižnici na Trnávke. Aj tento...
read more