Author


All posts by škola

BIBLIOTÉKA – PEDAGOGIKA – MINERÁLY BRATISLAVA


BIBLIOTÉKA   – 25. MEDZINÁRODNÝ KNIŽNÝ VEĽTRH, PEDAGOGIKA – 22. VÝSTAVA VZDELÁVANIA A DIDAKTICKEJ TECHNIKY, MINERÁLY BRATISLAVA – 6. VÝSTAVA MINERÁLOV,...
čítaj viac

HALLOWEEN V KNIŽNICI NA ÚVRATI – Triedy III.B a IV.B


V rámci spolupráce našej školy a knižnice Na úvrati zorganizovali triedne pani učiteľky III. B a IV. B triedy s pani knihovníčkou Betkou Halloween. Žiaci prezlečení do rozličných...
čítaj viac

Historické hry pre deti


„Historické hry pre deti“ – žiaci I. stupňa   Zodpovedná: ZRŠ Mgr. J. Santerová + triedne učiteľky I.stupňa  
čítaj viac

PREZENTÁCIA – POŽIARNICI


Dňa 6.11. 2017 navštívili tretiakov požiarnici z mestského požiarneho zboru, ktorý má sídlo v Bratislave. Pútavým spôsobom im priblížili ich nebezpečnú a zároveň namáhavú prácu....
čítaj viac

Halloween v 3.A


V 3.A triede dňa 2.11.2017 prebehol projektový deň s názvom – Halloween. Žiaci prišli do školy v rôznych strašidelných maskách. Triedna učiteľka Mgr. Eva Glasová prispôsobila...
čítaj viac

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY – TVORIVÉ DIELNE 4.A


TVORIVÉ DIELNE: Básničky o zdraví vlastná tvorba Zodpovedná: Mgr. Alžbeta Kösegiová  
čítaj viac

DOD v SOŠ záhradníckej v Malinove


Dňa 27.10.2017 sa žiaci 8.B triedy zúčastnili DOD v SOŠ záhradníckej v Malinove. Táto škola je zameraná na prípravu žiakov pre prácu v záhradníctve, v ovocinárstve a aranžovaní....
čítaj viac

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY V I.C


Aj naši najmladší žiaci z I.C triedy sa aktívne zapojili do našej akcie: „Dni zdravej výživy“. V skupinách urobili svoje prvé školské projekty. Sú veľmi šikovní.  ...
čítaj viac

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY V III.B A IV.B TRIEDE


V tomto šk. roku si žiaci III.B a IV.B triedy s triednymi učiteľkami pripravili množstvo zaujímavých aktivít počas Dní zdravej výživy. 26.10. – štvrtok V spolupráci so...
čítaj viac

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY v 4.A


„Tanier plný zdravia“ Dňa 26.10.2017 sme si pomaškrtili na zdravých pochúťkach – pomazánkach so zeleninkou, pečených a nepečených koláčikoch s ovocím,ktoré sme si...
čítaj viac