Author


All posts by škola

Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana


Dňa 12.09.2017 sa žiaci III.A a IV.A triedy s pani učiteľkami Mgr. Evou Glasovou a Mgr. Alžbetou Kösegiovou zúčastnili výstavy v Medzinárodnom dome umení pre deti – Bibiana. BIBIANA...
čítaj viac

KRÚŽKY: POZNAJ SVOJE MESTO A TENISOVO – TURISTICKÝ


Vychádzka do cukrárne „Ihro“ 27.6. 2017   Zodpovedné: Mgr. A. Boledovičová, Mgr. I. Viglašová      
čítaj viac

ŠPORTOVÝ DEŇ PRE ŠKÔLKÁROV A PRVÁKOV


Dňa 23.6.2017 pripravili žiaci II.B a III.B pre škôlkarov z MŠ Rádiovej a našich najmenších žiakov – prváčikov z I.A a I.B „Športový deň“. Hoci ráno začalo...
čítaj viac

LETNÉ OSVIEŽENIE A ŠPORTOVANIE V AREÁLI RADOSŤ NA ŠTRKOVCI II.B + III.B


Dňa 22.6. 2017 navštívili  žiaci z II.B a III.B športový areál Radosť na Štrkovci. Športovali a osviežili sa chutnou zmrzlinou. Spríjemnili si posledné chvíle tohto školského roka....
čítaj viac

MAKSÍK A KLOKAN


Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaží, ktoré organizovala nezisková organizácia Talentída. Do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže  „Matematický klokan“ ...
čítaj viac

Cukráreň na ZŠ Vrútocká


„Cukráreň na ZŠ Vrútocká“- výroba kokosových guličiek v ŠKD / žiaci II.B a I.B triedy /   Zodpovedná: vychovávateľka H. Jevočinová  
čítaj viac

Výlet do Smoleníc – Včelárske múzeum, zámok a Ekofarma „Čierna voda“


Dňa 12. 6. 2017 zažilo 16 žiakov z II.B, 17 žiakov z III.B a 3 žiaci z III.A množstvo nezabudnuteľných zážitkov. O 8,15 hod. vyrazili do Smoleníc – včelárskeho múzea, kde ich...
čítaj viac

O POHÁR TRNÁVKY – 3. ročník


Dňa 7.6.2017 sa uskutočnil 3.ročník futbalového turnaja „O pohár Trnávky“. Pozvanie na turnaj prijalo 5 škôl z MČ Ružinov. Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší...
čítaj viac

VÝLET DO JELKY II.A A I.A


Tohtoroční prváci, žiaci I.A, boli dňa 6.6.2017 po prvý raz na školskom poldňovom výlete spolu so žiakmi II.A a so svojimi pani učiteľkami Evkou Glasovou a Lýdiou Drahusovou. Počasie...
čítaj viac

Škola v prírode


Školy v prírode v termíne od 28.5. do 2.6.2017 v hoteli Autis, Dolný Smokovec sa zúčastnilo 44 žiakov (z II.B, III.A, III.B a triedy), 2 pedagógovia, 1 vychovávateľka, 1 pomocný...
čítaj viac