Author


All posts by škola

KOLEDOVANIE PRE RODIČOV IV.B


Žiaci IV.B triedy si pozvali svojich rodičov na besiedku, ktorá sa konala 21.12. 2017. Spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. A. Boledovičovou si pripravili pre nich vianočné pásmo s...
čítaj viac

VIANOČNÝ PROGRAM I. STUPŇA


Žiaci I.stupňa sa posledný deň 21.12. pred Vianočnými prázdninami rozlúčili krásnym vianočným programom, ktorý pripravili triedne učiteľky I.A, I.B, I.C, II.A, III.A, III.B a IV.B...
čítaj viac

VIANOČNÁ BESIEDKA V III.B TRIEDE


Posledný deň v škole 21.12. 2017 pred Vianočnými prázdninami si žiaci III.B užili naplno. Najprv im pani učiteľka pripravila zaujímavú prezentáciu o zvykoch a tradíciách v zime:...
čítaj viac

VIANOČNÁ BESIEDKA V 3.A


Posledný deň v škole 21.12. 2017 pred Vianočnými prázdninami si žiaci 3.A užili trochu netradične. Pri Vianočnej hudbe a koledách v matematickej reťazovke zistili v ktorom roku sa po...
čítaj viac

Vianoce v ŠKD


Krásne Vianoce a všetko najlepšie v novom roku 2018 želajú žiaci z ŠKD a ich vychovávateľky.  
čítaj viac

VIANOČNÝ KONCERT V KOSTOLE NA TRNÁVKE


Množstvo vianočných kolied a iných vianočných piesní si žiaci I. stupňa nielen vypočuli  na koncerte, ktorý sa konal v kostole na Trnávke, ale aj zaspievali spolu    s profesionálnymi...
čítaj viac

BAVME DETI ŠPORTOM


Detská atletika, športová hala Elán, Bajkalská 7 Organizátor: Slovenský atletický zväz   Dňa 13.12.2017 bolo 8 žiakov – 1 družstvo: 2 druháčky/ Tereza Suchánková, Vivien...
čítaj viac

VIANOČNÉ KOLEDOVANIE III.B A IV.B V KNIŽNICI NA ÚVRATI


V rámci spolupráce našej školy s knižnicou nacvičili žiaci III.B a IV. B triedy so svojimi triednymi učiteľkami vianočné koledy a prezentovali sa 11.12. – III.B a 19.12. – IV.B...
čítaj viac

ŠKD AKCIE H. JEVOČINOVÁ II.B A III.B – Pitie čaju


Pitie čaju a jedenie chutných piškót s banánmi.   Jaj, ale sme si pochutili!
čítaj viac

MALÝ KUCHÁRIK


Predvianočné prípravy si pýtajú prípravu sladkých dezertov a tiež výrobu všelijakých ozdôb. My sme sa na krúžku Malý kuchárik rozhodli pripraviť sladký banánovo –...
čítaj viac