Aktivity


DEŇ NARCISOV

Dňa 13.4. 2018 25 dobrovoľníkov LPR – Ligy proti rakovine / z krúžkov Poznaj svoje mesto a Tenisovo-turistický / a 2 pani učiteľky, vedúce krúžkov pripínali žlté narcisy za...
Čítaj viac

PLAVECKÝ VÝCVIK

Aj v tomto školskom roku nám p. Hečko poslal ponuku na absolvovanie plaveckého výcviku na plavárni Slovnaft. Tento šk. rok sa ho zúčastnilo 29 žiakov I. stupňa / z I.A, I.C, II.A, II.B,...
Čítaj viac

Beseda so včelármi

Medové raňajky so včelármi zažili najmenší naši žiaci z I.A, I.B, I.C. Dozvedeli sa všetko zaujímavé o ich práci a o včielkach, bez ktorých by život pravdepodobne už nebol a...
Čítaj viac

Marec – mesiac knihy 3.A

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha – priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladších či starších. Zdrojom...
Čítaj viac

OKRESNÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY 2018

Na ZŠ Podzáhradná sa 23.3.2018 konalo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci. Vo veľkej konkurencii aj žiakov z osemročných gymnázií sa umiestnili...
Čítaj viac

Otvorená hodina ANJ pre predškolákov

Dňa 22.3.2018 sa v I.C žiaci MŠ Piesočná a EP Vietnamská zábavnou formou naučili členov rodiny na hodine ANJ. A na pamiatku si vyrobili peknú záložku.   Zodpovedná: Mgr. Petra...
Čítaj viac

ŠKD V KNIŽNICI

Žiaci z ŠKD – V. oddelenie s p. vychovávateľkou Peťkou navštívili miestnu knižnicu na Trnávke. Prečítali si rozprávku a požičali knihy.   Zodpovedná: Mgr. Petra Kajošová...
Čítaj viac

INTERVIEW S J. PAVLÍKOVOU

V rámci spolupráce s miestnou knižnicou navštívili dňa 21.3.2018 žiaci IV.B triedy s triednou  učiteľkou knižnicu na Trnávke, kde ich privítala p. Polovková. Hosťom bola známa osoba z...
Čítaj viac

ŠKD – BÁBKOVÉ DIVADLO NITKA A UZLÍK

Žiaci všetkých oddelení ŠKD sa zúčastnili bábkového divadla Nitka a Uzlík. Kde sa dozvedeli, prečo je zaujímavejšie čítať ako pozerať rozprávky. Že občas treba miesto modernej...
Čítaj viac

POLROČNÝ PROJEKT III.B TRIEDY

ZÁŽITKOVÝ ZOŠIT ZAJKA UŠKA V minulom školskom roku odoberala naša trieda detský časopis „Vrabček“. Odpovedala na jednu zo súťažných úloh a vyhrala plyšovú hračku, ktorú si...
Čítaj viac

Archív aktivít

Najnovšie komentáre