Aktivity


DEŇ NARCISOV – RR

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku –...
Read More

Otvorená hodina TEV pre predškolákov

Dňa 6. 4. 2019 /sobota/ navštívili našu školu spolu s rodičmi malí predškoláci.  Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne športové disciplíny. Názornú ukážku im predviedli...
Read More

Otvorená hodina pre budúcich prvákov

Dňa 3. apríla mali žiaci I. A triedy milú návštevu. Navštívili ich predškoláci, ktorí  si namiesto škôlky prišli poprvýkrát vyskúšať vyučovanie v naozajstnej školskej triede. Na...
Read More

Okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D

Na Základnej škole Podzáhradná sa 22. 3. 2019  uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Žiaci našej školy Tomáš Vavreček a Marek Ambra z IX.A sa stali...
Read More

Svetový deň vody – II.C

Dňa 22. 3. 2019 bol jedinečnou príležitosťou, keď žiaci v 2.C hýrili rôznymi odtieňmi modrej a tak si pripomenuli cez interaktívnu hodinu aj formou súťaží, kvízu a vedomostnými...
Read More

Deň vody v III. A triede

V triede III. A dňa 22. 6. 2019 na celoškolskú výzvu pri príležitosti Svetového dňa vody sa skloňoval pojem VODA formou didaktických zážitkových hier. Žiakom priniesol poznatky aj...
Read More

Ponožková výzva

Dňa 21.3.(štvrtok) žiaci III. A, IV. A a IV. B sa zapojili do projektu „Ponožková výzva“. Špeciálna pedagogička našej školy pripravila pre žiakov prezentáciu a aktivity...
Read More

Krajské kolo biologickej olympiády v kategórii C

Dňa 20. 3. 2019 prebiehalo na Gymnáziu Tilgnerova v Bratislave krajské kolo biologickej olympiády v kategórii C (žiaci 8. -9. ročníka). Našu školu a zároveň aj Ružinov reprezentovala...
Read More

Knižné putovanie II.C triedy po stopách Mateja Hrebendu

MAREC – Mesiac knihy Pani triedna učiteľka II.C triedy pripravila pre žiakov interaktívnu vyuč. hod. Počas tohto mesiaca žiaci venovali väčšiu pozornosť práci s knihou, oboznámili...
Read More

Krúžky: Poznaj svoje mesto a Turistický

Dňa 16.3. 2019 (v sobotu) navštívili žiaci z krúžkov Poznaj svoje mesto a Turistický s vedúcimi krúžkov Prírodovedné múzeum v Bratislave. Exponáty sa im veľmi páčili. Súčasťou...
Read More

Archív aktivít

Najnovšie komentáre