hlavná stránka rozpis zvonení napíšte nám
 
 

MENU   

Niečo o škole
Zamestnanci školy
AKTUALITY
Učebný plán
Projekty
Organizácia škol. roku
Činnosť ŠKD
Krúžková činnosť
Zápis prvákov
Súťaže a úspechy
Školská jedáleň
Aktivity
Fotogaléria
OZ Trnávka
Darovanie 2% dane
Iné informácie školy
FORMULÁRE RODIČOM
   

 

KONTAKT   

ZŠ Vrútocká 58  
821 04 Bratislava  
e-mail: zsvrutocka@pobox.sk
Telefón:
02/43293722  
Fax: 02/43293722

školská jedáleň:
02/43423715, sjzs.vrutocka@gmail.com

budova školy
                                                   PROJEKT - ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU

                                               

 
CNW:Counter                                      Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava, 2006 - 2014